Về chúng tôi

  • Tư vấn & hỗ trợ phân tích dự án kinh doanh, đánh giá sản phẩm dịch vụ và thị trường tiềm năng
  • Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ, thách thức với dự án hoặc kế hoạch kinh doanh
  • Cùng khách hàng lập kế hoạch kinh doanh và phân tích các giải pháp triển khai khả thi
  • Tìm kiếm huy động các nguồn lực về nhân sự, giải pháp marketing, vốn kinh doanh ban đầu hoặc giải pháp kinh doanh ban đầu không cần vốn (hoặc không cần đầu tư nhiều)
  • Khởi tạo công ty, thiết lập hệ thống quản lý kinh doanh tinh gọn, quản trị hữu hiệu trong nguồn lực khởi nghiệp hữu hạn
  • Xử lý các khó khăn trong thời kỳ đầu mới khởi nghiệp, giúp đảm bảo cho dự án khởi nghiệp kinh doanh phát triển bền vững
0 Dự án Kinh doanh
0 Dự án thành công
0 Khách hàng hài lòng

Thành viên của chúng tôi

Gặp Nhóm chuyên gia

 Trần Đình Long Trần Đình Long

Chuyên gia ngân hàng

Trần Đình Long

Chuyên gia ngân hàng

Cao Tuấn Anh Cao Tuấn Anh

CEO

Cao Tuấn Anh

CEO

Chu Thị Thanh Hà Chu Thị Thanh Hà

Chuyên gia tài chính

Chu Thị Thanh Hà

Chuyên gia tài chính

Nguyễn Hòa Bình Nguyễn Hòa Bình

CEO

Nguyễn Hòa Bình

CEO