Nhân sự

Nguyễn Hòa Bình Nguyễn Hòa Bình

CEO

Nguyễn Hòa Bình

CEO

CEO

Trần Xuân Kiên Trần Xuân Kiên

Nhà đầu tư

Trần Xuân Kiên

Nhà đầu tư

Nhà đầu tư

 Trần Đình Long Trần Đình Long

Chuyên gia ngân hàng

Trần Đình Long

Chuyên gia ngân hàng

Chuyên gia ngân hàng

Chu Thị Thanh Hà Chu Thị Thanh Hà

Chuyên gia tài chính

Chu Thị Thanh Hà

Chuyên gia tài chính

Chuyên gia tài chính

Cao Tuấn Anh Cao Tuấn Anh

CEO

Cao Tuấn Anh

CEO

CEO